[email protected]      +1 (425)-(245)-5415

Ֆեյքերի Որս #1 Կլաստերային Իբրահիմ

Video By: Armcomedy Posted On: October 09, 2020 View: 339

Ֆեյքերի Որս #1 Կլաստերային Իբրահիմ

ArmComedy Սերգեյ Սարգսյան և Նարեկ Մարգարյան երգիծական թիմը ներկայացնում են քաղաքական, երգիծական հաղորդում։ Հայաստանի ...

Tags:
#ArmComedy  #ԱրմՔոմեդի  #Sergey Sargsyan  #Narek Margaryan  #Սերգեյ Սարգսյան  #Նարեկ Մարգարյան  #Ազգային ժողով  #կառավարություն  #Իբրահիմ  #Ադրբեջան  #ֆեյք  #կլաստերային  #կեղծ  #իլհամ ալիև 

  Contact Us
  Armenia.la.

Tel : + 1(425) - 245-5415
Mail : [email protected]
Business Hours : 9:30 - 5:30

  About

Armenian news & media portal.All the materials, which are placed in our site, are taken from those informational sources, the usage of which is not prohibited (YouTube).