[email protected]      +1 (425)-(245)-5415

Armenian Fitness & Nutrition  

Բուսական Սպիտակուցային Մթերքներ

Ինպես հաշվել կալորիաները https://youtu.be/th7vmqrapsE Սովորում ենք հաշվել կալորիաները Myfitnesspal ծ ...View More

Համեղ և Օգտակար Բուսական Ճաշատեսակ (VEGAN)

Սա հոյակապ բալանսավորված բուսական ճաշատեսակ է, որն ունի 420-430 կալորիա, պարունակում է 30գ սպիտակուց ...View More

Մարզումներ - Մեջք և Բիցեպս

Բոլոր վարժությունները կատարեք դանդաղ ու շարժումը լավ տիրապետելով, 40-50 վայրկյան ամեն սեթը, որպեսզի  ...View More

Դոշ (Incline Dumbbell Press) - Ինչպես ՃԻՇՏ անել վարժությունը

Էս նույն տեմպով պետք ա անել բացառապես բոլոր վարժությունները, կլինի դա ոտք, ուս, մեջք, տրիցեպս, և այլ ...View More

ԲԻՑԵՊՍ - Ինչքան ԴԱՆԴԱՂ պետք է անել վարժությունը

Էս նույն տեմպով պետք ա անել բացառապես բոլոր վարժությունները, կլինի դա ոտք, ուս, մեջք, տրիցեպս, և այլ ...View More

Սովորում ենք հաշվել կալորիաները Myfitnesspal ծրագրի միջոցով

Ծրագիրը կարող եք ներբեռնել iTunes Stor և Google Play կայքերից։ #ֆիթնես #բոդիբիլդինգ #սննդակարգ. ...View More

Մարզումներ - Դոշ և Տրիցեպս

Բոլոր վարժությունները կատարեք դանդաղ ու շարժումը լավ տիրապետելով, 40-50 վայրկյան ամեն սեթը, որպեսզի  ...View More

Մարզումներ - Ուսերի և Ոտքի Մկաններ

Բոլոր վարժությունները կատարեք դանդաղ ու շարժումը լավ տիրապետելով, 40-50 վայրկյան ամեն սեթը, որպեսզի  ...View More

Նիհարելու, սննդակարգի և բուսական սպիտակուցների մասին։

Ի սկզբանե այս վիդեոն նկարել էի ֆեյբուքյան "I am Arm Vegetarian" բուսակերների խմբի համար, բայց որոշեց ...View More

  Contact Us
  Armenia.la.

Tel : + 1(425) - 245-5415
Mail : [email protected]
Business Hours : 9:30 - 5:30

  About

Armenian news & media portal.All the materials, which are placed in our site, are taken from those informational sources, the usage of which is not prohibited (YouTube).